Tärkeiden tiedostojesi
parempi elämä

FotoWare DAM - Korkean käytettävyyden aineisto- ja materiaalipankki


FotoWare DAM -ratkaisu - mitä se tarjoaa käyttäjälleen?

FotoWare -ratkaisulla voidaan helposti hallita erilaisia digitaalisia dokumentteja. Tuotteiden avulla on helppoa liittää tiedostoihin tallennuksen edellyttämät metatiedot, siirtää tiedostot materiaalipankin piiriin ja tiedostoja voidaan vaivattomasti hakea/selata/ladata omien käyttöoikeuksien puitteissa. Ohjelmistoratkaisu tukee sekä työasemaohjelmisto-, selain- että mobiililaiteratkaisuja ja kaikilla näillä voidaan toteuttaa samoja haku- ja aineistonvientitoimintoja.

Skaalautuvuus - tarpeiden mukainen ratkaisu

FotoWare -tuotteiden käyttö on helppoa eikä se ei välttämättä vaadi toimintatapamuutoksia. Suuria ohjelmisto- ja laiteinvestointeja ei tarvita, käyttöönotto vaivatonta ja nopeaa, olemassa oleva aineisto voidaan hyödyntää sellaisenaan, sovellus on ketterä ja taipuu helposti toiminnan muutoksiin sekä sitä on helppo hallita. Asiaskuntamme koostuu yhden työaseman ratkaisuista aina useamman tuhannen käyttäjän ratkaisuiksi - kukin tarpeidensa mukaan.

FotoWare on alun perin vaativille heterogeenisille julkaisuteollisuusmarkkinoille kehitetty ratkaisu, joissa ensiarvoisen tärkeää on integroitavuus. Tämän vuoksi FotoWare -tuotteet on helppo ottaa osaksi erilaisia työnkulku- ja tallennusratkaisuja. FotoWare aineistopankki sisältää valmiit työkalut sen integroimiseksi erilaisiin sisällönhallintajärjestelmiin.

Aineiston tallennus - automaattisesti ja vaivatta

hae, käsittele, jaa "90% kaikesta markkinointimateriaalista ei käytetä, koska se on epäkuranttia. Fortunen 100 yritykselle tämä edustaa n. 300 miljardin USD vuosittaista menetystä", Driving profitable growth through marketing asset management, 2005, Accenture.

Pitkälle automatisoidut tallennusominaisuudet helpottavat aineiston vientiä aineistopankkiin. Aktivoi haluamasi tiedostojoukko, anna lomakkeella niihin haluamasi metatiedot ja totetuta tiedostojen vienti aineistopankkiin painamalla lähetä-painiketta. Aineisto on välittömästi muiden FotoWare -järjestelmäkäyttäjien käytössä "Find-Process-Share" periaatteen mukaisesti.
Tehokkaat hakutoiminnot

hakulomake FotoWare -tuotteissa on tehokkaat ja monipuoliset hakuominaisuudet. Haut toteutetaan hakukentän (ns. pikahakutoiminto) tai lomakehaun kautta (oheisessa kuvassa FotoStation -tuotteen lomakehaku).

Haut tukevat boolean operaattoreita (AND, OR, NOT) ja hakutermi voidaan katkaista tähti-merkillä (ns. jokeri-merkki "*"). Voit suorittaa poiminnan hakutuloksesta eli suoritta uuden haun saadusta hakutuloksesta.

Voit hakea, mm:
FotoWebissä hakutuloksesta kerrotaan osumien lukumäärä per arkisto ja näytetään valitun arkiston tiedostot sormenpääkuvina näytöllä. FotoStationissa hakutuloksesta kerrotaan osumien lukumäärä ja tiedostot esitetään näytöllä sormenpääkuvina tai tiedostoniminä riippuen valitusta näkymästä.

Aineiston käyttö ja jakelu

sovellukset, appsit, apps FotoWare DAM -ratkaisulla saavutat tiedostoillesi korkean käytettävyyden. Optimoidut haut, tehokas indeksointi, joustava tiedostojen käyttöoikeuksien hallinta ja helppokäyttöiset välineet automatisoida työnkulkuratkaisut tarjoavat rahanarvoiset edut toiminnoillesi.

Voit integroida FotoWare DAM -ratkaisun Adobe CS/CC -tuotteisiin (Indesign, PhotoShop, Illustrator) tai Microsoft Office -tuotteisiin (Word, Powerpoint). Sinun ei tarvitse poistua ko. sovelluksen käyttöliittymästä vaan voit hakea suoraan sen sisältä FotoWare DAM -ratkaisun hallitsemista indekseistä tiedostoja käyttöösi.

FotoWare DAM -ratkaisu sisältää helppokäyttöisen albumisovelluksen, jonka avulla voit jakaa tiedostojasi haluamillesi käyttäjille.

FotoWare DAM -ratkaisu integroituu sisällönhallintajärjestelmien (Content Management System = CMS) materiaali- ja aineistopankiksi CMS -moduulin avulla. Sovellus pitää sisällään julkaisuun tarvittavat hallintatoiminnot ja joukon erilaisia helppokäyttöisiä kuvankäsittelytoimintoja.

FotoWare DAM -ratkaisun käyttö on lähes riippumaton käyttöympäristöstä. Voit käyttää ohjelmistoja normaalisti työasemilla eri selaimilla tai FotoStation Client -sovelluksella, MS Office- ja Adobe CS/CC -sovellusten omista käyttöliittymistä, mobiililaitteiden (iPad, iPhone, Android -puhelimet) avulla tai integroida omiin web- sovelluksiin API -rajapinnan kautta.

Monipuoliset automatisoidut työnkulkuvaihtoehdot

Automatisoidut työnkulut ovat yksi FotoWare DAM -ratkaisun peruskiviä. Organisaatio voi luoda nopeasti ja helposti työnkulkuja, joita käyttäjän on helppo hyödyntää jokapäiväisessä työskentelyssään. Näitä ov at mm. erilaiset tiedostojen kopiointiin ja siirtoon liittyvät toiminnot, tiedostojen status-muutokset ja kuvankäsittelyyn liittyyvät toiminnot.

Ylläpito

FotoWare -järjestelmien ylläpito tapahtuu selainpohjaisen Operation Center (OPC) sovelluksen avulla. Sovelluksen avulla voidaan suorittaa tarvittavat ylläpitotoiminnot kuten palveluiden sulkeminen ja avaaminen, käyttäjähallinta ja käyttäjäoikeuksien antaminen/poistaminen arkistokohtaisesti, uusien indeksien luonti ja vanhojen muokkaus tai erilaisiin sanastoihin liittyvät ylläpitotoiminnot kuten taksonomia.

Jos yrityksellä/yhteisöllä on käytössään Active Directory -hallintasovellus, se voidaan liittää FotoWare -sovellukseen ja AD:n määritykset lukea käyttöön FotoWare -järjestelmässä.

OPC -sovelluksen avulla voidaan ajaa erilaisia arkistojen käyttöön liittyviä raportteja ja sillä voidaan luoda uusia omia raportteja.Tiedotteet